LIJO Telecommunication LIJO Telecommunication

Lijo Security

Kellensedwarsweg 5
4004 JC in Tiel

Tel. (0344) 60 30 02
Fax (0344) 60 16 79

Email info@lijo.nl

Diensten Telecommunication

Telefooninstallatie
Wordt gebruikt om toestellen onderling met elkaar te kunnen laten bellen. Daarnaast zijn er zakelijk gezien opties in te stellen als: keuzemenu’s, groepsschakelijken, wachtrijmelders etc. 

VoIP
VoIP: staat voor voice over IP. VoIP is bellen via een internetprotocol. 

Videoconferencing
Vergaderen met een groep mensen via internet, door middel van webcams en microfoons. Een ieder kan dus op zijn of haar eigen kantoor blijven en toch kan er vergaderd worden. 

Call management
Door middel van een call management systeem, kunnen er gegevens uit een telefooncentrale worden gehaald aan de hand waarvan het telefoongedrag binnen een organisatie kan worden geanalyseerd.

Aanleg van een netwerk
Door middel van het aanleggen van een Cat- of glasnetwerk kunnen pc’s communiceren met elkaar, servers, printers etc.