LIJO Safety

Lijo Security

Kellensedwarsweg 5
4004 JC in Tiel

Tel. (0344) 60 30 02
Fax (0344) 60 16 79

Email info@lijo.nl

Erkenningen

VEB-erkenning  

Lijo Security heeft een aantal erkenningen en is onder meer VEB gecertificeerd ten behoeve van de inbraakbeveiliging. Daarnaast hehbbben we ook alle erkenningen in huis voor:

•  Installatiebedrijf brandmeldinstallaties
•  Onderhoudsbedrijf brandmeldinstallaties

Dit houdt het volgende in: Een installatiebedrijf brandmeldinstallaties, mag een brandmeldinstallatie installeren, een onderhoudsbedrijf brandmeldinstallaties mag een brandmeldinstallatie onderhouden. Indien aan alle eisen is voldaan kan het erkende bedrijf een certificaat afgeven.

De voordelen voor u:

•  Bij een organisatie met een ncp-erkenning bent u ervan verzekerd dat de monteurs deskundig zijn.
•  Ook bent u ervan verzekerd dat er vertrouwelijk omgegaan wordt met uw gegevens.
•  Daarnaast worden de installatievoorschriften gegarandeerd nageleefd.

Naast de erkenningen als installatiebedrijf en onderhoudsbedrijf brandmeldinstallaties hebben we ook een erkenning als VEB beveiligingsbedrijf. Dit houdt in dat we zowel elektronische als bouwkundige maatregelen op alle risicoklassen mogen aanbrengen.

Voor meer informatie zie: http://www.veb.nl/

Erkend leerbedrijf   

Lijo Security is sinds 2007 erkend leerbedrijf. Dit houdt in dat Lijo Security gecertificeerd is om leerlingen van het MBO in de praktijk te laten leren en ervaring op te laten doen binnen de organisatie.

Voordelen van het zijn van een erkend leerbedrijf:

•  Het technisch vakmanschap wordt bevorderd.
•  Op deze manier kan eigen personeel ontwikkeld worden.

Dat wij erkend leerbedrijf zijn houdt in dat:

•  We een goede en veilige leerplaats en werkzaamheden bieden die behoren tot de werkprocessen van het beroep waarvoor de deelnemer wordt opgeleid.
•  Er voldoende en deskundige begeleiding gericht op de deelnemer aanwezig is.
•  We bereid zijn tot overleg met de betreffende onderwijsinstelling en het kenniscentrum.

Voor meer informatie zie: http://www.kenteq.nl/

Volg je een elektrotechnische opleiding of een ICT opleiding, dan kan je bij ons terecht! Neem contact met ons op via nummer 0344-603002 of mail naar info@lijo.nl.